Một số hình ảnh về ngập lụt ở Trường Tiểu học Tùng Châu - huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh

Bài viết liên quan
Ủng hộ thầy và trò miền Trung
Ủng hộ thầy và trò miền Trung

Nguồn: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7029

Fundraisers to aid victims of historic floods in central Vietnam
Fundraisers to aid victims of historic floods in central Vietnam

Fundraisers to aid victims of historic floods in central Vietnam Source: https://en.vietnamplus.vn/fundraisers-to-aid-victims-of-historic-floods-in-central-vietnam/188845.vnp

Over 1.5 million children at risk due to floods in central Viet Nam, says UNICEF
Over 1.5 million children at risk due to floods in central Viet Nam, says UNICEF

Source: https://www.unicef.org/vietnam/press-releases/over-15-million-children-risk-due-floods-central-viet-nam-says-unicef