Giới thiệu dự án / Introduction

 

DỰ ÁN
“VÌ NỤ CƯỜI CỦA HỌC SINH CÁC VÙNG BỊ ẢNH HƯỞNG BÃO LỤT TẠI MIỀN TRUNG”
Hàng vạn trẻ em ở các tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai bão lụt trong tháng 10 - 2020, đã phải gánh chịu những mất mát vô cùng to lớn, chưa từng thấy trong nhiều thập niên vừa qua. Ngoài sự mất mát đau thương về con người và nhiều tài sản của gia đình; Các em đang phải đối mặt với thực tế hầu như gần hết sách vở và đồ dùng học tập của các em bị bão lụt làm hư hỏng hết.
Qũy xã Hội Phan Anh quyết định triển khai việc vận động kêu gọi cộng đồng quyên góp hỗ trợ giúp đỡ các em có sách vở, đồ dùng học tập, để các em đến trường học tập năm học mới (2020 - 2021), góp phần làm vơi đi những tổn thất quá đau thương của gia đình các em, do bão lũ gây ra.
Để việc hỗ trợ đạt được kết quả tốt, kịp thời và hiệu quả, Quỹ xã hội Phan Anh áp dụng công nghệ tiên tiến kết hợp với cách thức vận động quyên góp truyền thống triển khai Dự án “Chung tay mang lại nụ cười cho trẻ em vùng bị bão lụt miền Trung” một cách minh bạch, hiệu quả, tránh những yếu tố tiêu cực. Cố gắng kết nối một cách tốt nhất giữa người đóng góp cứu trợ với các đối tượng nhận tài trợ. Quỹ luôn sẵn sàng hợp tác với mọi cá nhân, tổ chức để cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ cao cả này.
Các nguyên tắc triển khai dự án
I. Hình thức đóng góp
1. Sách Giáo khoa phổ thông (không phải lớp 1), các thiết bị đồ dùng dạy học và đồ dùng học tập còn tốt. Các khoản đóng góp bằng hiện vật được tiếp nhận tại Văn phòng Quỹ trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần.
Văn phòng Quỹ Xã hội Phan Anh
Tầng 9, Tòa nhà ICON4, Số 2 Đường Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 02462758531
Các Quý nhà Hảo tâm, các Quý Mạnh thường quân, các Cơ quan, Đoàn thể và các Cá nhân đóng góp thông qua các hình thức sau:

+/ Cổng thanh toán điện tử tại

Website: http://vinucuoihocsinhmientrung.pafoundation.org.vn/
Tại mục ỦNG HỘ/DONATE

+/ Chuyển khoản trực tiếp tới số tài khoản của Qũy:

03853345601 - VNĐ - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - TPBank - chi nhánh Tây Hà Nội
Chủ tài khoản: Qũy Xã hội Phan Anh
Nội dung chuyển khoản Quý vị cần ghi rõ:
Họ tên & Số điện thoại (Viết liền, không dấu)
Ví dụ: chuvanan0912333999

Mọi thắc mắc Qúy vị liên hệ với chúng tôi theo số máy: 024-62758531
Chúc Qúy vị thực hiện thành công và lan tỏa hành động của mình đến thật nhiều người!

2. Nguyên tắc công khai minh bạch và tương tác theo thời gian thực giữa bên đóng góp thiện nguyện với Quỹ và với các đối tượng nhận tài trợ.

Mọi thông tin của cá nhân hay tổ chức đóng góp đều đươc lưu công khai trên trang Web của Quỹ. Những trường hợp muốn ẩn danh sẽ được Quỹ cấp cho code để mã hóa các thông tin mà người đóng góp không muốn công khai. Tuy vậy, các thông tin này vẫn đươc Quỹ lưu giữ đầy đủ và chính xác.
Mọi cá nhân hoặc và tổ chức đều có quyền kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án theo từng công đoạn thông qua trang Web của Quỹ trong mục Nhật ký Dự án.
Mọi cá nhân hay tổ chức đều được tiếp cận những thông tin có liên quan đến các hoạt động đóng góp và tài trợ của Dự án trong quá trình triển khai thực hiên. Hai (2) tháng một lần Quỹ và các đối tác liên quan sẽ sơ kết hoạt động.
Trong trường hợp tiền đóng góp vựơt quá mức chi tiêu giành cho các đối tượng của Dự án, Quỹ phải có nghĩa vụ xin ý kiến Người đóng góp xem có được sử dụng khoản tiền vượt trội vào các mục tiêu thiện nguyện khác hay không? Quỹ chỉ được sử dụng khoản tiền vượt trội khi có sự chấp thuận của Người đóng góp. Quỹ sẽ phải chuyển trả lại tiền cho Người đóng góp khoản tiền vượt trội này nếu như Người đóng góp yêu cầu.
Người đóng góp được khuyến khích góp ý để hoàn thiện công tác tổ chức thiện nguyện. Việc đóng góp ý kiến sẽ được thực hiên thông qua trang Web của Quỹ tại mục Ý kiến của người quyên góp.
Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép, Quỹ sẽ tạo điều kiện để Người đóng góp có thể giao lưu trực tuyến với các đối tượng tiếp nhận tài trợ. Riêng công việc này Quỹ sẽ có quy định cho từng trường hợp và hoàn cảnh cụ thể.
Mọi hoạt động thiện nguyện đều được tạo điều kiện tham gia hoặc chứng kiến của cấp chính quyền nơi được tài trợ.
Mục Nhật ký Dự án
Khi đã nhận đủ số tiền quyên góp cho đợt cứu trợ đầu tiên, Quỹ sẽ bắt đầu mở mục Nhật ký Dự án. Nhật ký sẽ được ghi hàng ngày, thuật lại các công việc đã triển khai, những thuận lợi và khó khăn gặp phải, có hình ảnh và video clip (nếu có). Từng mục Nhật ký sẽ kết thúc khi hoàn thành mỗi đợt cứu trợ.
Mục Ý kiến góp ý của người quyên góp
Người quyên góp sau khi đã được Quỹ cấp cho quyền truy cập vào mục góp ý kiến, sẽ toàn quyền đóng góp ý kiến của mình trong quá trình triển khai cứu trợ. Quỹ sẽ phản hồi các ý kiến có tính xây dựng hoặc giải đáp các thắc mắc của những người quyên góp về các vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai dự án.
Chậm nhất sau mỗi kỳ (hai tháng) thực hiện Dự án, Quỹ sẽ sơ kết các công việc đã thực hiện trong kỳ và góp ý, rút kinh nghiệm cho các công việc tiếp theo.
Quỹ sẽ tổ chức bình chọn những gương mặt tiêu biểu xuất sắc và tăng điểm thưởng hoặc quà cho các tình nguyên viên tham gia thực hiện dự án đạt kết quả xuất sắc.
Thông tin về người quyên góp
Họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email và các thông tin khác.

Project
JOINING HANDS TO BRING SMILES TO CHILDREN
IN FLOOD-AFFECTED AREAS IN THE CENTRAL REGION OF VIETNAM
Introduction of Project
Tens of thousands of children affected by floods and storms in the central region of Vietnam in October 2020 have suffered unprecedented losses not ever seen in recent decades. In addition to the loss of lives and possessions, they are faced with the fact that storms and floods have washed away their books and school supplies. Phan Anh Social Foundation, although newly established, intends to immediately start calling on the community to donate and support books and school supplies so that these children can continue to go to school and moreover contributing to ease physical and spiritual losses left by storms and floods to them.
In order to provide timely and effective support to the right receivers, the Phan Anh Foundation will apply advanced 4.0 technical and technological options in combination with traditional professional methods. This helps to organize the implementation of this project in a transparent and effective manner, avoid being affected by negative human factors, and at the same time to connect, in the best way, the donors with the receivers. (Please refer to the Implementation Principles of Project with technical guidelines for the community to monitor the progress through the Foundation website for details).
The Foundation is always ready to cooperate with all individuals and organizations to jointly perform this work of high significance.
The Implementation Principles of Project
1. Forms of donation
- School supplies (common and in good quality and appearance), textbooks from grade 2 to 6 (aimed at primary pupils in the short term). In-kind contributions are accepted at the Foundation's Office during business hours on working weekdays.
Address: Liaison Office of Phan Anh Social Foundation
Floor 9, ICON4 Building, No. 2 Cau Giay Road, Hanoi City
Phone: 02462758531
-Donation with money through the Phan Anh Social Foundation bank account:
03853345601 - VNĐ - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - TPBank - chi nhánh Tây Hà Nội
-Other forms of donation (if any)
2. Method of implementation
- The project will be started at first in a small scale in terms of quantities and places before to be implemented in larger scales while the experiences and lessons learned from its process are always considered for improving its implementation.
3. The principle of transparency and real-time interaction between donators and the Foundation and with receivers
-All information of donors, individual or organization, is publicly stored and posted on the website of the Foundation in real time. In case of anonymity, the Foundation will provide code to encrypt information that donors do not want to disclose. However, the information is stored completely and accurately in real time by the Foundation.
- Any individual or organization has the right to inspect and supervise the project implementation through each stage via the Foundation’s website in the Project Diary section.
-Any individual or organization has the right to access relevant information about the financial expenditures of the Project during its implementation.
- Every two (02) months, the Foundation and related partners will make a preliminary review of the operation results of the Project.
- In case the amount of the donation exceeds the expenditure for the receivers of the Project, the Foundation must be obliged to consult with the donors whether the excess money can be used for other charity purposes or not. The Foundation is only allowed to use the excess amount with the consent of the donors and will have to return this amount to the donors if requested by them.
- Donors are encouraged to give suggestions and comments to improve the charity activities. Suggestions and comments will be made via the Foundation’s website under the Donors' Comments section
- If the technical conditions are met then Foundation will create a channel for the donors to interact online with the receivers. For this situation, the Foundation will have specific regulations for each case and circumstance.
- All donating activities are attended or witnessed by representatives of local authorities of all levels.
Project Diary
Once sufficient donations have been received for the first relief phase, the Foundation will begin to open the Project Diary. The diary will be documented daily narrating the work carried out, the advantages and disadvantages. The Diary will include both images and video clips and will be closed upon completion of each relief phase.
Donors' Comments
Donors who have been granted access to this comment section by the Foundation will have the right to give their opinions during the relief implementation. The Foundation will respond to constructive comments or answer questions from a large number of donors on issues that arise during the implementation of the Project.
Every two months of project implementation, the Foundation will review the works done during this period and give comments and experiences learned for the next phases.
The Foundation will organize a selection of outstanding donors and give bonus points or gifts to the outstanding volunteers
Information about donors
Name, Address, Phone number. Email and other information.