Cháu đã góp phần mang lại nụ cười cho các bạn.  (Tại: Trường Tiểu học Tùng Châu & Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh) - Ngày 15/11/2020.
Thư viện ảnh khác